Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 april 2018
1.
COM(2018)225, COM(2018)226, COM(2018)209 en COM(2018)213

Nieuwe prioritaire Europese voorstellen inzake de Veiligheidsunie

De commissies besluiten de BNC-fiches af te wachten, teneinde die te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren