Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)

-
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van enige wijzigingen in de staf en bedankt de heer Dragstra voor zijn jarenlange gedegen ondersteuning. Zij heet mevrouw Van den Driessche hartelijk welkom als nieuwe stafmedewerker ad interim.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman