Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 26 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen (betrokken commissies: J&V + VWS + BiZa/AZ + EZK/LNV + OCW)

Brief van de minister van VWS van 22 januari 2021 (35526, AA)

De commissies besluiten de brief van 22 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

-
Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een vervroegde sluiting van publieke plaatsen in verband met een avondklok en een verlaging van de maximale groepsgrootte bij uitvaarten (betrokken commissies: J&V + VWS + BiZa/AZ + EZK/LNV)

Brief van de minister van VWS van 22 januari 2021 (35526, Z)

De commissies besluiten de brief van 22 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk