Motie-Glasz (CDA) c.s. inzake handhaving van artikel 69 Mediawet (EK 24.336, nr. 135f)De regering wordt verzocht artikel 69 niet per 1 juli 1996 te laten vervallen, maar te handhaven tot bij nadere media- of telecommunicatiewetgeving een passende vervangende voorziening is getroffen.

Er is ook na 1 juli behoefte aan artikel 69 met het oog op een evenwichtige toegang tot de kabelnetten.ingediend

2 april 1996

afhandeling

16 april 1996

resultaat

aangenomen met algemene stemmen

bij

indiener

mede ondertekend door