Motie-Jaarsma (PvdA) c.s. inzake evaluatie van de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid (EK 24.789, nr. 145g)De regering wordt verzocht de ontwikkeling van de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid te evalueren op onder meer de scheiding van publiek en privaat in de praktijk en de hoogte van de uitvoeringskosten van de publieke taken. Verder moet de regering consequenties trekken met betrekking tot de Amvb's inzake het uitvoeringskader en het handhavingsinstrumentarium bij de vaststelling van nieuwe contracten.ingediend

25 februari 1997

afhandeling

25 februari 1997

resultaat

aangenomen. CDA en het lid Hendriks stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door