Motie-Jaarsma (PvdA) c.s. inzake toegang gesanctioneerden tot verzekeringen (EK 23.909, nr. 114f)De regering wordt verzocht voor inwerkingtreding van de Wet te regelen dat gesanctioneerden hun arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen continueren gedurende de periode waarin in hun WW-uitkering had geduurd. Verder moeten gesanctioneerden als zij niet voor ziektekosten zijn verzekerd, worden toegelaten tot de Ziekenfondsverzekering.ingediend

16 april 1996

afhandeling

23 april 1996

resultaat

ingetrokken

bij

indiener

mede ondertekend door