Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het vastleggen in een novelle van de in de Eerste Kamer gevraagde en toegezegde kernnormen (EK 33.506, T)In deze motie wordt de regering verzocht de kernnormen zoals die in de Eerste Kamer zijn gevraagd en toegezegd, in de wet vast te leggen via een novelle.ingediend

13 februari 2018

resultaat

Op 13 februari 2018 na hoofdelijke stemming verworpen met 15 stemmen voor en 59 stemmen tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door