Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over evenredige lastenverdeling bij de klimaatmaatregelen (EK 35.000, E)In deze motie wordt de regering verzocht de klimaatmaatregelen zodanig uit te werken dat ze leiden tot een evenredige lastenverdeling naar inkomen voor burgers en tot een evenredige lastenverdeling naar verbruik tussen industriële grootverbruikers en burgers.ingediend

30 oktober 2018

resultaat

Op 18 december 2018 verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

Deze motie was eerder op 30 oktober 2018 aangehouden.