Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een ex ante uitvoeringstoets (EK 35.000 VI, I)In deze motie wordt de regering verzocht om voorafgaand aan de inwerkingtreding van de AMVB een ex ante uitvoeringstoets uit te voeren bij zowel de immigratiedienst als de rechterlijke macht om vast te stellen of de gestelde doelen daadwerkelijk worden gediend met de voorgenomen afbouw van rechtsbijstand zonder aantasting van de zorgvuldigheid.

Tevens wordt de regering verzocht de Kamer te informeren over de uitkomsten van deze uitvoeringstoets, voorzien van een conclusie over de wenselijkheid om al dan niet over te gaan op de afschaffing van de eerste twee fasen van rechtsbijstand.ingediend

18 december 2018

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door