Motie-Van de Zandschulp (PvdA) c.s. inzake het wegnemen van onbedoelde gevolgen in WAO bij hernieuwde uitval (EK 24.221, nr. 1d)De regering wordt verzocht reparatiewetgeving voor te bereiden voor artikel 43a van de WAO. Zo moet worden voorkomen dat bij hernieuwde uitval na werkhervatting onbedoeld nadelige gevolgen ontstaan voor de betrokkene.ingediend

31 oktober 1995

afhandeling

7 november 1995

resultaat

ingetrokken

bij

indiener

mede ondertekend door