34.775 / 34.785, K

Gewijzigde motie-Barth (PvdA) c.s. over een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de BTW-verhogingIn deze motie wordt de regering verzocht om in overleg met de betrokken sectoren te komen tot een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de BTW-verhoging, daarbij expliciet aandacht te besteden aan de positie van zelfstandige winkeliers in krimp- en grensregio’s, de cultuursector inclusief boekhandels en dagbladen en preventie van ongezond gedrag en daarbij ook de overige effecten van de voorgenomen fiscale maatregelen te betrekken.Kerngegevens

Nummer 34.775 / 34.785, K
Ingediend 5 december 2017
Gewijzigd 12 december 2017
Behandelstatus verworpen
Toelichting behandelstatus Op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.
Indiener(s) Drs. M.A.M. Barth (PvdA)
Mede ondertekend door Prof.dr. E.B. van Apeldoorn (SP)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
Drs. A. Postema (PvdA)
Ir. M.B. Vos (GroenLinks)
Wetsvoorstel(len) Belastingplan 2018 (34.785)
Miljoenennota 2018 (34.775)