29.353, E

Motie-Broekers-Knol (VVD) c.s. inzake de onjuiste vermelding van "kantonrechter" in plaats van "rechtbank" in artikel 253cIn deze motie spreekt de Eerste Kamer als haar mening uit dat het voorstel niet kan worden aangenomen zolang in artikel 253c "kantonrechter" staat vermeld in plaats van "rechtbank"Kerngegevens

Nummer 29.353, E
Ingediend 7 oktober 2008
Behandelstatus ingetrokken
Toelichting behandelstatus ingetrokken op 7 oktober 2008
Indiener(s) mr. A. Broekers-Knol (VVD)
Mede ondertekend door mr. G.J.J. Biermans (VVD)
mr. dr. A.W. Duthler (Fractie-Duthler)
ir. P.H. Hofstra (VVD)
mr. P. Swenker (VVD)
Wetsvoorstel(len) Geregistreerd partnerschap, geslachtsnaam en gezamenlijk gezag (29.353)
Behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)