34.300 IV / CXIX, P

Motie-De Graaf (D66) c.s. over een evaluatie van het Statuut voor het KoninkrijkIn deze motie wordt de regering verzocht om een evaluatie van het Statuut voor het Koninkrijk met het oog op eventuele modernisering te bevorderen en daarover in overleg te treden met de andere landen binnen het Koninkrijk en de eilandbesturen in Caraibisch Nederland. Kerngegevens