33.709, AJ

Motie-Duthler (VVD) c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOMIn deze motie stemt de Kamer in met het voornemen van de regering om te besluiten tot deelname aan het EOM.KerngegevensUitvoering

  • 17 april 2019
    nieuwe uitvoeringsstatus: uitgevoerd