34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, M

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het verwerken van de meest actuele data van het CPB in het MICSIM-modelIn deze motie wordt de regering verzocht het CPB te vragen de meest actuele data te verwerken in het MICSIM-model en deze te benutten in arbeidsmarktstudies en berekeningen van werkgelegenheidseffecten van voorgenomen overheidsbeleid.Kerngegevens

Nummer 34.302 / 34.303 / 34.304 / 34.305 / 34.306 / 34.276 / 34.360, M
Ingediend 21 december 2015
Behandelstatus vervallen
Toelichting behandelstatus Aangehouden op 22 december 2015. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
Indiener(s) Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Mede ondertekend door Mr. M.H. Bikker (ChristenUnie)
F. Köhler (SP)
Mr. M.L.A. van Rij (CDA)
Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
Wetsvoorstel(len) Novelle Belastingplan 2016 (34.360)
Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (34.306)
Overige fiscale maatregelen 2016 (34.305)
Wet tegemoetkomingen loondomein (34.304)
Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303)
Belastingplan 2016 (34.302)
Wet uitvoering Common Reporting Standard (34.276)
Behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)