33.525, F

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het in beeld brengen van gevolgen van bezuinigingen voor gezinnen met kinderenIn deze motie wordt de regering verzocht de maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen voor gezinnen met kinderen in beeld te laten brengen door het Sociaal en Cultureel Planbureau en daarover aan de Kamer te rapporteren.Kerngegevens

Nummer 33.525, F
Ingediend 25 juni 2013
Behandelstatus aangenomen
Toelichting behandelstatus Op 2 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.De fractie van de VVD stemde tegen.
Indiener(s) Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Mede ondertekend door Mr. W.B. Hoekstra (CDA)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
Mr. C.J. Kok (PVV)
mr.dr. R.F. Ruers (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
Wetsvoorstel(len) Niet indexeren basiskinderbijslagbedrag per 1 juli 2013 (33.525)
Behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)