CVIII, E

Motie-Gerkens (SP) c.s. over een onderzoek door het Rathenau Instituut naar de wenselijkheid van een adviescommissie over de ethische kant van de digitalisering van de samenlevingIn deze motie wordt de regering verzocht het Rathenau Instituut te vragen een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een commissie die kan adviseren over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving.Kerngegevens

Nummer CVIII, E
Ingediend 23 september 2014
Behandelstatus aangenomen
Toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 7 oktober 2014. De fractie van de PVV stemde tegen.
Indiener(s) A.M.V. Gerkens (SP)
Mede ondertekend door Mr. R.H.L.M. van Boxtel (D66)
mr. dr. A.W. Duthler (Fractie-Duthler)
prof. mr. H. Franken (CDA)
mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
prof.mr. K.G. de Vries (PvdA)
Wetsvoorstel(len) Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII)
Behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)