34.000, E

Motie-Kox (SP) c.s. over een beleidsdebat over de bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechterIn deze motie wordt de regering verzocht om de in de Algemene Maatregel van Bestuur stelselvernieuwing rechtsbijstand I overwogen bezuinigingsmaatregelen niet in te voeren voordat een beleidsdebat over de bezuinigingen op de rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter heeft plaatsgevonden.Kerngegevens

Nummer 34.000, E
Ingediend 14 oktober 2014
Behandelstatus aangenomen
Toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen op 14 oktober 2014. PvdA en VVD stemden tegen.
Indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
Mede ondertekend door Mr.drs. L.C. Brinkman (CDA)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
Prof.dr. C.A. de Lange (Fractie-De Lange)
J.G. Nagel (50PLUS)
Mr. T.P.A.M. Reynaers (PVV)
Mr. M.C. Scholten (D66)
C. P. Thissen (GroenLinks)
Wetsvoorstel(len) Miljoenennota 2015 (34.000)