34.997, Q

Motie-Rombouts (CDA) c.s. over een Deltaplan tegen de ondermijnende drugscriminaliteitIn deze motie wordt de regering verzocht op korte termijn te komen met een Deltaplan tegen de ondermijnende drugscriminaliteit en de ondermijning in brede zin, dat maatregelen en middelen bevat ter versterking van de recherche en de weerbaarheid van wijken en waarmee gevoelige branches op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken en kwetsbare groepen bewust gemaakt worden van de gezondheidsrisico’s van drugs.Kerngegevens

nummer 34.997, Q
ingediend 5 november 2019
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken door de indiener na een toezegging gedaan door de minister van Justitie en Veiligheid op 5 november 2019.
indiener(s) Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts (CDA)
mede ondertekend door Mr. M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
Mr. M.H. Bikker (ChristenUnie)
Mr. D.J.H. van Dijk (SGP)
L.F.A.M. van Wely (FVD)
dossier(s) Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)