34.300, J herdruk

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het verkleinen van de substantiële verschillen tussen eenverdieners en tweeverdienersIn deze motie wordt de regering verzocht met voorstellen te komen om de substantiële verschillen te verkleinen en de Kamer hierover nader te informerenKerngegevens

Nummer 34.300, J herdruk
Ingediend 13 oktober 2015
Behandelstatus aangenomen
Toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 13 oktober 2015 aangenomen. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 stemden tegen.
Indiener(s) P. Schalk (SGP)
Mede ondertekend door Mr.drs. L.C. Brinkman (CDA)
Mr. D.J.H. van Dijk (SGP)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
drs. H. ten Hoeve (OSF)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie)
J.G. Nagel (50PLUS)
Wetsvoorstel(len) Miljoenennota 2016 (34.300)