34.854, L

Motie-Sini (PvdA) c.s. over een onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht de doeltreffendheid en de effecten van de Wet raadgevend referendum te onderzoeken en deze Kamer daarover binnen zes maanden te informeren.Kerngegevens

Nummer 34.854, L
Ingediend 3 juli 2018
Behandelstatus aangehouden
Toelichting behandelstatus Aangehouden op 10 juli 2018. Op 21 mei 2019 is de vervaltermijn met zes maanden verlengd.
Vervaldatum aanhouding 21 mei 2019
Indiener(s) M. Sini MA (PvdA)
Mede ondertekend door drs. H. ten Hoeve (OSF)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
F. Köhler (SP)
Drs. F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
J.G. Nagel (50PLUS)
Wetsvoorstel(len) Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854)
Behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)