34.300 IV / CXIX, S

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de verschillen tussen beschermingsregimes voor dieren in de Europese en Caribische delen van NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht de verschillen tussen beschermingsregimes voor dieren in het Europese deel van Nederland en het Caribische deel van Nederland en hun uitwerking in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren. Kerngegevens

Nummer 34.300 IV / CXIX, S
Ingediend 21 juni 2016
Behandelstatus vervallen
Toelichting behandelstatus Aangehouden op 21 juni 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
Indiener(s) Drs. C. Teunissen (PvdD)
Mede ondertekend door Mr. D.J.H. van Dijk (SGP)
Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Prof.dr. R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
M.P. Meijer (SP)
Wetsvoorstel(len) Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016 (CXIX)
Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)
Behandelende commissie(s) commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)