34.300 IV / CXIX, T

Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de staat van instandhouding van soorten en habitats in Caribisch NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht bij de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het natuurbeleidsplan te rapporteren inzake de staat van instandhouding in Caribisch Nederland met daaraan verbonden heldere doelstellingen. Kerngegevens

Nummer 34.300 IV / CXIX, T
Ingediend 21 juni 2016
Behandelstatus vervallen
Toelichting behandelstatus Aangehouden op 28 juni 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
Indiener(s) Drs. C. Teunissen (PvdD)
Mede ondertekend door Prof.dr. R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
drs. H. ten Hoeve (OSF)
Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
Wetsvoorstel(len) Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016 (CXIX)
Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)
Behandelende commissie(s) commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)