35.000, I

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over de belastingdruk voor woningcorporatiesIn deze motie wordt de regering verzocht om ruim voor het uitbrengen van de voorstellen voor het Belastingplan 2020 te onderzoeken of de totale belastingdruk voor de woningcorporaties de afgesproken investeringen in de nieuwbouw van sociale huurwoningen en de verduurzaming van de bestaande sociale huurwoningen in de weg staat en zo nodig met mitigerende maatregelen te komen.Kerngegevens

Nummer 35.000, I
Ingediend 20 november 2018
Behandelstatus aangehouden
Toelichting behandelstatus Op 27 november 2018 aangehouden en later betrokken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 c.a.
Vervaldatum aanhouding 24 september 2019
Indiener(s) Prof.dr. E.B. van Apeldoorn (SP)
Mede ondertekend door Dr. H.A. Binnema (GroenLinks)
drs. H. ten Hoeve (OSF)
F. Köhler (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
Drs. A. Postema (PvdA)
Wetsvoorstel(len) Miljoenennota 2019 (35.000)