35.074, I

Motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over voorstellen voor nieuw zzp-beleidIn deze motie wordt de regering verzocht voor de zomer 2019 te komen met de uitwerking van voorstellen voor nieuw zzp-beleid met een definitief tijdpad gericht op een adequate bescherming van de zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid.Kerngegevens

nummer 35.074, I
ingediend 20 mei 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 50PLUS en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
Mr. M.P.M. van de Ven (VVD)
mede ondertekend door Mr.dr. M.F. Andriessen (D66)
Jhr.mr. J.P. Backer (D66)
Dr. P. Ester (ChristenUnie)
A. Jorritsma-Lebbink (VVD)
Drs. T. Klip-Martin (VVD)
Prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
Drs. R. Wever (VVD)
dossier(s) Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)