35.010, I

Motie-Van Gurp (GroenLinks) c.s. over het voorkomen van een negatief effect op andere uitkeringen na nabetaling van het kindgebonden budgetIn deze motie wordt de regering verzocht zorg te dragen dat de nabetaling van het kindgebonden budget geen negatief effect zal hebben op andere uitkeringen.Kerngegevens

nummer 35.010, I
ingediend 9 juli 2019
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 9 juli 2019 aangehouden na een toezegging van de staatssecretaris van SZW.
vervaldatum aanhouding 19 mei 2020
indiener(s) Drs. R. van Gurp (GroenLinks)
mede ondertekend door Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35.010)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 15 oktober 2019 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van SZW van 1 oktober 2019 (EK, L) over de gevolgen van de nabetaling voor de vermogensgrens van andere toeslagen en/of uitkeringen en de mogelijkheden om die gevolgen te beperken. Een brief aan de staatssecretaris is voorzien voor 22 oktober 2019.

De commissie had op 24 september 2019 besloten de aanhouding van de motie-Van Gurp c.s. vooralsnog te handhaven.