34.902, F

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafelsIn deze motie wordt de regering opgeroepen om alle verslagen van de klimaattafels (sectortafels) en alle verslagen van het overkoepelende Klimaatberaad openbaar te maken.KerngegevensUitvoering