34.854, I

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over uitstel van de stemming over het intrekkingswetsvoorstelIn deze motie wordt verzocht de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen totdat de rechter op een vordering over de intrekking van het raadgevend referendum en het terugwerkend karakter van de intrekkingswet heeft beslist.Kerngegevens

nummer 34.854, I
ingediend 3 juli 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na hoofdelijke stemming met 11 stemmen voor (PVV en 50PLUS) en 64 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, en OSF) verworpen.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
D.J. van der Sluijs (PVV)
dossier(s) Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)