32.414, D

Motie-Van Kappen (VVD) c.s. over de definitie van veteraanIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het ongewenst is om militairen, die als lid van een Bijzondere Bijstandseenheid of als lid van een ander militair verband bij mogelijke toekomstige operaties op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden worden ingezet tegen b.v. terroristische groeperingen, uit te sluiten van het verkrijgen van de veteranenstatus. Verder moet de mogelijkheid bestaan om ook acties die uitgevoerd worden op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden bij regeling van de minister van Defensie aan te wijzen als een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Tenslotte wordt op deze wijze de desbetreffende militairen onder de in dit wetsvoorstel gehanteerde definitie van veteraan gebracht.Kerngegevens