32.752, G

Motie-Vliegenthart (SP) c.s. over de GRECO-aanbevelingen omtrent partijfinancieringIn deze motie wordt de regering verzocht om met een beargumenteerde afweging te komen ten aanzien van de aanbevelingen van de Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) met betrekking tot partijfinanciering en aan te geven welke aanbevelingen zij van plan is te implementeren en welke niet en waarom.Kerngegevens


Bijzonderheden