Denk mee over discriminatieproblemenDiscriminatie is verboden. Onze grondwet begint er zelfs mee in artikel 1: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Dat principe is uitgewerkt in verschillende wetten die gelijke behandeling moeten garanderen.

Grotere versie foto

Toch komt discriminatie veel voor: verboden onderscheid waardoor mensen benadeeld worden. Daarom heeft de Eerste Kamer een parlementair onderzoek ingesteld dat duidelijk moet maken hoe de wetgeving effectiever kan worden in het tegengaan van discriminatie. Aan welke ‘knoppen’ kunnen de regering en het parlement draaien om ervoor te zorgen dat mensen minder discriminatie ervaren? Het onderzoek kijkt dus niet naar wat er in het verleden fout is gegaan, maar vooral naar hoe het in de toekomst beter kan.

Om die verbeteringen te ontdekken, kijken we naar vier domeinen waar die discriminatieproblemen voorkomen en waar de overheid een verschillende rol speelt: van de arbeidsmarkt, waar de rol van de overheid vrij beperkt is, tot de politie waar de overheid direct aan zet is, en daartussenin het onderwijs en de sociale zekerheid. Op deze manier willen we patronen ontdekken die ook in andere domeinen herkend kunnen worden.


Denk mee!

We bieden graag iedereen de kans om mee te denken over dit onderwerp. Voorbeelden, analyses, opvattingen over wat wenselijk is en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie gebruiken we om tot een afgewogen eindrapport te komen.

Kies hieronder een van de vier domeinen door erop te klikken. Er volgt dan een pagina met een korte toelichting op de specifieke discriminatieproblemen die we hebben uitgekozen. Op die pagina staat onderaan ook een invulformulier om mee te denken. We hopen op heldere inzichten en gouden tips.

Reageren is mogelijk t/m maandag 27 december 2021.

We waarderen het zeer als mensen deze oproep verspreiden binnen hun netwerk!


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.