Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtredingAls het wetsvoorstel is aanvaard in de Eerste Kamer gaat het naar het Kabinet van de Koning voor ondertekening door de Koning. Vervolgens gaat het naar het ministerie waar de betrokken bewindspersoon ondertekent. Dit laatste is het zogenaamde 'contraseign'. Met de vereiste handtekeningen is het wetsvoorstel bekrachtigd en daarmee een wet geworden.

Daarna wordt de wet bekendgemaakt in het Staatsblad. De zorg daarvoor berust bij de minister van Justitie en Veiligheid.

Wetten treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt. Soms staat er een specifieke datum van inwerkingtreding in de wet zelf, maar veel vaker kan de regering bij koninklijk besluit bepalen wat deze datum wordt. Is er in de wet niets geregeld, dan is de Bekendmakingswet van toepassing.

Soms treden onderdelen van een wet op afzonderlijke tijdstippen in werking.