Nadat een maatschappelijk probleem is gesignaleerd, kan tot wetgeving worden besloten. Dit betekent dat een nieuwe wet wordt gemaakt of dat een bestaande wet wordt gewijzigd.

Meestal verzoekt de minister of de staatssecretaris de ministerie-ambtenaren een voorstel te maken. Dat voorstel wordt door de betrokken bewindspersoon in de ministerraad verdedigd.

Als de ministerraad akkoord gaat met indiening, wordt het voorstel voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State kan reden voor het kabinet zijn om nog iets te veranderen of om in een Nader Rapport te reageren.

Behalve ministers en staatssecretarissen mogen ook Tweede Kamerleden een wetsvoorstel ontwerpen. Dit heet het recht van initiatief.