Er zijn twee soorten Koninklijke Besluiten. De eerste vorm betreft algemene maatregelen van bestuur en zijn te zien als verlengstuk van de wetgeving.

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) worden in de regel vastgelegd in de vorm van een Koninklijk Besluit. In sommige gevallen heeft de Tweede of Eerste Kamer echter de mogelijkheid om te vragen een AMvB bij wet vast te stellen.

Over deze Koninklijke Besluiten moet advies van de Raad van State worden ingewonnen. De besluiten worden gepubliceerd in het Staatsblad.

De tweede vorm betreft bestuursdaden zoals benoemingen van onder andere burgemeesters, Commissarissen van de Koning en rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast.

Ook de verlening van koninklijke onderscheidingen gebeurt bij Koninklijk Besluit (KB).

Over dergelijke Koninklijke Besluiten behoeft geen advies van de Raad van State te worden ingewonnen. Wel wordt een KB mede-ondertekend door een minister.

De afkondiging van deze KB's vindt meestal plaats in de Nederlandse Staatscourant.