Uitvoering en evaluatie Participatiewet (34.352); brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ (EK, J)