Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842); brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een Insurance Guarantee Scheme (EK, H)