Integrale visie op de woningmarkt (32.847); brief regering; Voortgang beter benutten van de bestaande voorraad (TK, 1135)