Integrale visie op de woningmarkt (32.847); brief regering; Tussenrapportage van de werkgroep Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Woningbouw en Grond (TK, 1152)