Integrale visie op de woningmarkt (32.847), Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813); brief regering; Onderzoeken verduurzaming gebouwde omgeving (TK 32.847 / 32.813, 1156)