Integrale visie op de woningmarkt (32.847), Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813); brief regering; Onderzoek voortgang klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving bij gemeenten (TK 32.813 / 32.847, 1367)