Integrale visie op de woningmarkt (32.847); brief regering; Uitkomsten Platform hypotheken 2023 (TK, 1174)