Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- Belastingplan 2023

Belastingplan 2023

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 november 2022. Verder houdt zij vast aan de wens het wetsvoorstel plenair te behandelen op 12/13 december 2022.

De commissie wenst in ieder geval de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te nodigen voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 (en de daarbij te betrekken fiscale regelgeving) op 12/13 december 2022. De commissie besluit na ontvangst van de antwoorden op de eerste ronde schriftelijke vragen opnieuw te bezien of ook andere bewindspersonen voor de plenaire behandeling moeten worden uitgenodigd.


De griffier van de commissie,
Helene de Man