Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- 36200, AK en 36202, Q

Toezegging Motie-Van Rooijen over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW weer in te voeren (36202, Q) mee terug te nemen naar het kabinet voor een reactie (36.202); Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOW; Miljoenennota 2023; Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW weer in te voeren; Belastingplan 2023

De commissie besluit ter zake van de IOAOW:
- de moties 36200, AK en 36202, Q als "niet uitgevoerd" te blijven beschouwen;
- de toezegging T03509 als feitelijk uitgevoerd te beschouwen; en,
- naar aanleiding van de voorliggende brief in schriftelijk overleg te treden. Op 4 juli 2023 is gelegenheid om daar inbreng voor te leveren.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl