Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- 32140 / 36202, P

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over verfijning box 3; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van 26 april 2023 (32140/36202, P) voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij de behandeling van het Belastingplan.


De griffier van de commissie,
Helene de Man