Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- 36202, T / 36202, U / T03622

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aftopping periodieke giftenaftrek en verwachte effecten op ANBI's; Belastingplan 2023

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 26 september 2023. Het lid Bakker (CDA) heeft al kenbaar gemaakt inbreng te willen leveren. Enkele leden geven aan de brief (en de beantwoording) ook te willen betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.

- 36202, Z

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen; Belastingplan 2023

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 26 september 2023. Het lid Martens (GL-PvdA) heeft al aangegeven inbreng te willen leveren.


De griffier van de commissie,
Helene de Man