Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- 36.200 / 36.208, AU

Brief van de minister voor APP over de uitvoering van de moties van het lid Van Rooijen over inkomensondersteuning AOW (IOAOW); Miljoenennota 2023

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief over de uitvoering van de moties van het lid Van Rooijen over inkomensondersteuning AOW (36200/36208, AU) wordt geleverd door de fractie van 50PLUS (Van Rooijen).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl