Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- T03615

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over onderzoeken vliegbelasting transferpassagiers, AirRail en privévliegtuigen; Belastingplan 2023; Toezegging Afschrift sturen van rapport over onderzoek naar vliegbelasting (36.202)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris (36202,AB) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03615 als voldaan aan te merken.

- T03613 en 36202, I

Toezegging Afschrift van brief aan TK met analyse van het aanpakken van pieken in de marginale druk (36.202); Motie-Koffeman (PvdD) over de marginale belastingdruk; Brief van de minister van SZW over varianten om pieken in de marginale druk te verminderen; Belastingplan 2023

De commissie besluit de brief van de minister van SZW van 10 juli 2023 (36202, AA) voor kennisgeving aan te nemen. Tevens besluit de commissie de status van de motie Koffeman (36202, I) als niet uitgevoerd te handhaven.

- T03643

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over inventarisatie inflatieneutrale belastingheffing; Belastingplan 2023; Toezegging Inventarisatie mogelijkheden inflatieneutrale belastingheffing, eerste kwartaal 2023 (36.202)

De commissie besluit dat de brief van de staatssecretaris van (36202, AC) desgewenst kan worden betrokken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan. Toezegging T03643 merkt de commissie aan als voldaan.


De griffier van de commissie,
Helene de Man