Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- 36200 / 36208 / 36350, AX

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de uitvoering van de moties van het lid van Rooijen over inkomensondersteuning AOW; Miljoenennota 2023

De commissie neemt kennis van de antwoorden en besluit de moties-Van Rooijen (36200, AK en 36202, Q) als niet-uitgevoerd te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl