Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- 36202, T / 36202, U / T03622 / T03645

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aftopping periodieke giftenaftrek en verwachte effecten op ANBI's; Belastingplan 2023

De PvdD (Koffeman) heeft per e-mail inbreng geleverd voor schriftelijk overleg. De commissie besluit verder om de brief van de staatssecretaris van Financiën te betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2024. Voorts besluit de commissie dat de motie-Essers (CDA) (36202, T) als uitgevoerd kan worden beschouwd.

- 36202, Z

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen; Belastingplan 2023

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks-PvdA (Martens).

- T03644

Toezegging Bij belastingplan 2024 nog eens kijken naar mogelijkheid verhoging vrijwilligersbijdrage (36.202); Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over mogelijkheid voor verhoging vrijgestelde vrijwilligersvergoeding; Belastingplan 2023

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie om de toezegging T03644 aan het lid van Rooijen (50PLUS) als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man