Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36.202)

- 36202, AF

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van VWS over het btw-nultarief op leveringen van groente en fruit; Miljoenennota 2023

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en af te wachten wat de plannen zullen zijn van het nieuwe kabinet. De commissie beschouwt de motie-Koffeman (36200, N) als niet uitgevoerd.


De griffier van de commissie,
Helene de Man